Co nabízíme, ceník

Naše firma Vám nabízí spolehlivou autodopravu, stěhování a přepravu zásilek s vozem ve výborném technickém stavu. Možnost zajištění nákladního přívěsu.

Fotky z p�epravy

Cen�k slu�eb

Hodina j�zdy po Praze 1 hod 200,- K�
Hodina �ek�n� 1 hod 190,- K�
Km   9,- K�
Nakl�dka   200,- K�
Vykl�dka   200,- K�
Nakl�dka a vykl�dka   350,- K�
Min. sazba za v�jezd vozidla   300,- K�
Poplatek za p��v�s 1 den 900,- K�


St�hov�n� - Praha ( 2 osoby + v�z ) 1 hod 600,- K�
St�hov�n� ( 1 osoba + v�z) 1 hod 450,- K�
Min. sazba za st�hov�n�   600,- K�

Kilometry jsou po��t�ny z parkovi�t� a zp�t. Na p��n� n�kladn� p��v�s.
Cen�k platn� od 1.1 2010. Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH. Ve vozidle jezd� pouze �idi�. K cen�m ��tujeme n�klady na parkovn�, p��padn� d�lni�n� poplatky a diety �idi�� p�i cest�ch do zahrani��.

D�le nab�z�me � M�te z�jem o zednick�, obklada�sk� pr�ce v Praze a okol�? Nebo m� Va�e osoba �i firma z�jem o policov� (paletov�) reg�ly do va�ich sklad� v cel� �R? NEV�HEJTE A KONTAKTUJTE N�S JI� TE�

AUTODOPRAVA
Ji tbr

Lys nad Labem

Telefon:
+420 606 574 721
+420 728 049 656

E-mail:
kontakt@autodoprava-stybr.cz
Jirka.Stybr@email.cz

ICQ:
381 249 168

WWW:
www.autodoprava-stybr.cz

Copyright © 2009 Autodoprava Ji tbr | Strnky vytvoil Jan Hejn